Author Topic: รับสมัครเข้ารับราชการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ  (Read 2041 times)

Offline MoveForward

  • สอนคอมพิวเตอร์
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 20,147
  • สอนคอมพิวเตอร์
    • View Profile
    • สอนคอมพิวเตอร์
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ
นายชัยโรจน์  มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ แจ้งว่า สำนักราชเลขานุการในพระองค์ ฯ กองกิจการในพระองค์ พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาก วังศุโขทัย แจ้งว่า หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลพลเรือนที่ผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และจบการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – ปีที่ 5 เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ(พลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก
          คุณสมบัติ ผู้สมัครบุคคลชายอายุตั้งแต่ 20 – 28 ปี เป็นทหารกองหนุนทุกเหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป หรือบุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.3 ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 – 5 หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป ผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการมาแล้ว บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ความสูง 165 ซม.ขึ้นไป นับถือศาสนาพุทธไม่มีรอยสักยันต์ตามร่างกาย ว่ายน้ำเป็น
          สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ระหว่างฝึกได้รับพระราชทานเงินท้ายที่นั่งเดือนละ 2,000 – 4,000 บาท หลังฝึกจบ ได้เข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ ได้รับเงินเดือน 7,350 บาท มีสวัสดิการเช่นเดียวกับข้าราชการทหารทั่วไป ได้รับพระราชทานเครื่องแต่งกายทุกปี ได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ และได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกับข้าราชบริพารในพระองค์ฯ
          การสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนและศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึง 15 มกราคม 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-3560802-9 ต่อ 93140